Okvirni sporazum za izvajanje investicijskih del na področju občinskih cest Občine Šoštanj in krajevnih skupnosti v letih 2020 in 2021

10.03.2020 343