Soglasje občine za manjši poseg glede skladnosti s prostorskim aktom (izvedba manjše rekonstrukcije)

Organizacijska enota