Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah v občinski lasti

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE