Izdelava projektne dokumentacije faza DGD,PZI za prizidavo, rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Karla Destovnika Kajuha

1. 10. 2021 191
01.10.2021
Javna naročila
29.10.2021 do 09:00
01.10.2021
28.09.2021
Tjaša Rehar
tjasa.rehar@sostanj.si
03 8984 315