SKLEP o podelitvi priznanja Častni občan Občine Šoštanj v letu 2015