Izjava, da občina ne uveljavlja predkupne pravice

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov