Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki

Načini oddaje

Ne

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku