Pobuda za spremembo namenske rabe prostora

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov