Mnenje skladnosti s prostorskim aktom za nezahteven objekt (garaža, nadstrešek, lopa, pergola, strojna lopa, uta ...)

Organizacijska enota