Vloga za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo občinske ceste zaradi prireditve

Stroški v postopku