Zahtevek za popravek, izbris ali prenos osebnih podatkov

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov