Vloga za izdajo projektnih pogojev oz. mnenja za gradnjo z gradbenim dovoljenjem v varovanem pasu občinske ceste

Priloge