Vloga za izdajo soglasja k prireditvi - dovoljenje za občasno ali začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov