Vloga za začasno oprostitev plačila NUSZ za fizične

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov