Odločba o odmeri komunalnega prispevka za nezahtevni objekt (garaža, nadstrešek, uta, lopa ...)

Organizacijska enota