Privolitev, da Občina Šoštanj pridobi podatke ki se vodijo v uradnih evidencah