Soglasje za spreminjanje parcelne meje

Organizacijska enota