SKLEP o imenovanju treh predstavnikov lokalne skupnosti v Svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Velenje