POPRAVEK SKLEPA o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda za kulturo Šoštanj