SKLEP O PODELITVI PLAKETE OBČINE ŠOŠTANJ V LETU 2000