e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN Mastercard Visa Maestro Moneta Activa Diners club Bank@net NLB Klik
Okolje in prostor
Vloga za lokacijsko informacijo za gradnjo objektov oziroma izvajanje del
Taksa: 35,00 EUR
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za najem garaže, parkirišča, nepremičnine, poslovnega prostora...
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo občinske ceste zaradi del
Taksa: 29,50 EUR (za e-vloge 25,00 EUR)
Vloga za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo občinske ceste zaradi prireditve
Taksa: 44,50 EUR (za e-vloge 40,00 EUR)
Vloga za izdajo soglasja za dela na in v varovalnem pasu občinske ceste
Taksa: 40,70 EUR
Vloga za izdajo soglasja za izredni prevoz po javni cesti
Taksa: 40,80 EUR
Vloga za izdajo projektnih pogojev oz. soglasja za gradnjo z gradbenim dovoljenjem v varovanem pasu občinske ceste
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja za postavitev turistične in obvestilne signalizacije ob javni cesti
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za izdajo soglasja za ureditev cestnega priključka na javno cesto
Taksa: 29,50 EUR
Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah v občinski lasti
Taksa: Brezplačno
Izjava, da občina ne uveljavlja predkupne pravice
Taksa: Brezplačno
Vloga za spremembo podatkov za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)
Taksa: Brezplačno
Vloga za začasno oprostitev plačila NUSZ za fizične ali pravne osebe
Taksa: 22,66 EUR
Vloga za oprostitev NUSZ zaradi socialne ogroženosti
Taksa: Brezplačno
Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo mnenja skladnosti s prostorskim aktom
Taksa: Brezplačno
Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev
Taksa: Brezplačno
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora
Družbene dejavnosti
Socialne dejavnosti
Druge vloge
Varstvo osebnih podatkov