Začetek del na Tekavčevi cesti v Šoštanju

29. 5. 2018 836