Izgradnja kanalizacijskega omrežja Zavodnje 1 - center in Zavodnje 2

13. 7. 2018 863