Začetek del pri vgradnji dvigala v občinski stavbi

21. 9. 2018 596