Prekinitev dobave toplotne energije - Florjan, Topolšica

3. 10. 2018 707