Pričetek del pri izgradnji športnega igrišča Lajše

17. 10. 2018 516