Zapora Kajuhove ceste zaradi ureditve nivojskega križanja ceste in železnice

7. 11. 2018 738