Javljanje sprememb za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ v letu 2019

04.01.2019 648