Zapisniki sej in nadzorov Nadzornega odbora Občine Šoštanj mandat 2014-2018

Seja je potekala dne 01.12.2014