Okvirni sporazum za izvajanje investicijskih del na področju občinskih cest občine Šoštanj in krajevnih skupnosti v letu 2019

24.04.2019 538