Oprostitev najemnin za lokale v lasti Občine Šoštanj

25.03.2020 665