Podpis pogodbe z izvajalcem GOI del za sanacijo plazu na LC 410 160 v Skornem pri Šoštanju

14. 5. 2020 339