Začetek izgradnje živilske tržnice

12. 8. 2015 861