Sanacija ovinka pri Termoelektrarni Šoštanj

21. 7. 2015 520