Ureditev komandne sobe v GD Šoštanj

2. 4. 2015 407