Vloga za pridobitev LOKACIJSKE INFORMACIJE (za namen prometa z zemljišči: NAMENSKA RABA ZEMLJIŠČ)

Stroški v postopku