Vloga za lokacijsko informacijo za gradnjo objektov oziroma izvajanje del

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku