Nedovoljeno odlaganje odpadkov pred zbirnim centrom v Šoštanju

10. 4. 2014 127