Javna razgrnitev osnutka DPN za daljnovod 2*400 kV Šoštanj - Podlog

23. 12. 2013 309