Pričetek ogrevalne sezone 2013/2014

13. 9. 2013 328