Podpis pogodbe za dovozno cesto industrijske cone Šoštanj (ICŠ)

10. 6. 2021 428