Prekinjena dobava zemeljskega plina

24. 8. 2021 106