Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo MKČN na območju občine Šoštanj za leto 2022

21. 2. 2022 603
21.02.2022
Javni razpisi in javni natečaji
20.11.2022 do 23:59
354-10/2022
17.02.2022
Simon Usar
simon.usar@sostanj.si
03 8984 347