Javni posvet pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN za območje Premogovnika Velenje na območju Občine Šoštanj

7. 4. 2022 258
Obveščanje javnosti
Vstop prost
Občina Šoštanj
Občina Šoštanj, 3325 Šoštanj
Termini
21.04.2022 (četrtek) ob 12:00