Spremenjena lokacija zbiranja nevarnih odpadkov v Topolšici

4. 5. 2022 215