Prijava začetka gradnje enostavnih in nezahtevnih objektov

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge