Začetek izgradnje odprtega širokopasovnega optičnega omrežja RUNE

4. 11. 2022 850