Motnje pri dobavi pitne vode - Florjan in Skorno pri Šoštanju

22. 3. 2023 65