Svet ustanoviteljev in lokalne skupnosti vztrajajo pri razkritju podatkov TEŠ, ki so bili podlaga za dvig cene toplotne energije za daljinsko ogrevanje v Šaleški dolini

26. 5. 2017 945