Lokalne skupnosti in Komunalno podjetje Velenje nadaljujejo pogajanja s TEŠ glede cene toplotne energije za daljinsko ogrevanje v Šaleški dolini

22. 6. 2017 613